foto_homepage3Door het geven van goed onderwijs nemen we onze verantwoordelijkheid om van co-assistenten goede dokters te maken! De co-assistenten zijn immers de artsen van de toekomst. De vergrijzing neemt verder toe en het wordt alleen maar drukker in de zorg. Hierdoor is er minder tijd voor onderwijs.

Het is ons doel om het onderwijs beter te organiseren en te faciliteren en zodoende verdere integratie van het onderwijs op de drukke werkvloer van een klein opleidingsziekenhuis te stimuleren.Tevens laten we zien dat onderwijs niet alleen een universitaire aangelegenheid is.

De website onderwijsrijnland.nl is een initiatief van de co-assistentencommissie van het Rijnland ziekenhuis te Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Binnen alle opleidingen is het krijgen van goed onderwijs een conditione sine qua non. Recent bleek uit een enquête onder co-assistenten van de cluster Rotterdam, dat zij het krijgen van goed onderwijs belangrijker vinden dan sfeer, organisatie, veiligheid, beoordeling, begeleiding etc. (Minisymposium Leerklimaat Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht dd 21/9/2010). Het zegt genoeg over de plaats van het onderwijs in een zorginstelling. Daarnaast staat het onderwijs erg onder druk door allerlei bezuinigen en wordt er veel geklaagd over o.a slechte kennis bij de student.

De website heeft als doel het optimaliseren van het praktijk onderwijs en het leerklimaat in het Rijnland ziekenhuis. Tegenover de 3 B’s van het ziekenhuis Betrokken, Betrouwbaar en Bekwaam staan onze 3 O’s van Onderwijs, Openheid en Ontwikkeling, wat tot uitdrukking komt in ons Logo. Wij hopen met deze website een bijdrage te leveren aan de opleidingscultuur in het Rijnland ziekenhuis omdat wij menen dat kwaliteit alleen samen kan gaan met een breed gedragen opleidingscultuur en daarom ’een must’ is in ons ziekenhuis.