Vraag
Een coassistent loopt een maand stage in een huisartsenpraktijk.
Heeft de patiënt het recht om de aanwezigheid van de coassistent
te weigeren bij de behandeling?

Antwoord KNMG Artseninfolijn
Ja, de patiënt heeft inderdaad het recht om de aanwezigheid van een
coassistent te weigeren. Dit zal ook moeten worden gehonoreerd. In de
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is bepaald dat
de hulpverlener verrichten in het kader van de behandelingsovereenkomst
uitvoert buiten de waarneming van anderen. De patiënt kan echter instemmen
met de aanwezigheid van de coassistent (artikel 459 WGBO).
Meestal hangt er een poster in de wachtkamer met de aankondiging
dat er een coassistent meeloopt met de arts.

Bron: www.knmg.artsennet.nl