Op 12, 13 en 14 april 2013 vindt voor de vierde keer het Nationaal Coassistenten
Congres (NC Congres) plaats. Dit congres, voorheen bekend als het LOCA Congres,
is een landelijk, tweejaarlijks congres voor ongeveer 800 coassistenten in de laatste
fase van hun opleiding.

Het NC Congres heeft als doel onderwerpen te behandelen die in de huidige
medische opleiding onderbelicht zijn. Het komende congres heeft het thema
‘bloedstollend’. Binnen dit thema worden er in plenaire en deelsessies verschillende
medische en maatschappelijke onderwerpen behandeld. Daarnaast staat beroeps-
oriëntatie centraal en is er in de avonden een recreatief programma.

Het NC Congres wordt georganiseerd door coassistenten van alle medische
faculteiten. Hierbij worden wij onder andere gesteund door de Nederlandse
Federatie van Universitaire Medische Centra, de individuele medische faculteiten
en ons comité van aanbeveling.

Met 800 deelnemers is dit congres het grootste evenement voor coassistenten in
Nederland en biedt een uitstekende mogelijkheid om toekomstige artsen te bereiken. 

Download de brochure >

sigsponsoring