Op maandag 12 november vindt voor de 14de keer de jaarlijkse
Wetenschapsdag van het Rijnland Ziekenhuis plaats.

De Wetenschapsdag, toendertijd ingesteld door de wetenschapscommissie
en nog steeds georganiseerd door diezelfde inmiddels ad hoc commissie,
is niet meer weg te denken uit het repertoire van het Rijnland Ziekenhuis.
Inmiddels is de formule van onze Wetenschapsdag door veel andere
ziekenhuizen overgenomen en wordt door ieder ziekenhuis op geheel
eigen wijze ingevuld.

Een wetenschappelijke benaderingswijze van problemen behoort tot de
belangrijkste aspecten van de opleiding. Door het organiseren van de
Wetenschapsdag hoopt de wetenschapscommissie bij te dragen aan de
opleidingsfeer en leerklimaat van ons ziekenhuis. Door te streven naar een
STZ ziekenhuis proberen we het ziekenhuis naar een hoger niveau te brengen.

Uiteraard wordt uw aller aanwezigheid zeer op prijs gesteld: verpleegkundigen,
paramedici, nurse-practitioners, physician assistent, huisartsen, arts-assistenten,
co-assistenten, semi-artsen, specialisten en iedereen, die zich betrokken voelt bij
ons ziekenhuis. Ook als u niet zo geïnteresseerd bent in (medische) wetenschap,
is het misschien toch aardig om te komen kijken en luisteren naar wat zich naast
de reguliere patiëntenzorg allemaal afspeelt in ons ziekenhuis. Voor diegenen,
die nog niet zo lang in ons ziekenhuis werken is het de gelegenheid om deze
unieke avond te bezoeken en nieuwe collega's te leren kennen!

Naar goed gebruik worden er ook dit jaar weer twee prijzen uitgereikt.. Eén voor
het beste onderzoek en één voor de beste presentatie. Vuka Jovanović, arts-assistent
orthopedie won vorig jaar niet alleen de wetenschapsprijs maar ook de prijs voor het
best gepresenteerde onderzoek met haar onderzoek 'Veilige benadering van de heup
via de voorkant?' . Onder het motto "samen kunnen we meer" zullen de arts-assistenten
dit jaar voor het eerst ook een deel van de avond de leiding in handen hebben en op
eigen wijze invullen. Dit jaar is het de beurt aan de arts-assistenten orthopedie.
Deze mooie onderzoeken verdienen waardige opvolger(s).

De wetenschapscommissie nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst op
maandag 12 november om 16.30 uur.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door een e-mail toesturen naar onderwijs@rijnland.nl, o.v.v.
Wetenschapsdag of via het formulier.
Belangrijk is dat u daarbij vermeldt of u wel of geen gebruik zult maken van het
Indonesisch buffet na afloop van het programma.
De e-mail dient uiterlijk vóór 5 november door ons te zijn ontvangen.
U ontvangt geen bevestiging van aanmelding. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Locatie
Thuiszorg organisatie Activite
Simon Smitweg 8
2350 AC Leiderdorp
www.activite.nl