Ter gelegenheid van het afscheid van dr.Flip de Leeuw onderwijs-cq affilatiecoördinator van het Rijnland ziekenhuis (2008-2012) werd op 25 april in ActiVite/Rijnland ziekenhuis te Leiderdorp een Symposium gehouden "Wat levert de coassistent ons op?’’

Flip_de_Leeuw_1Tijdens een drukbezocht en geanimeerd symposium nam gynaecoloog dr. Flip de Leeuw afscheid als onderwijscoördinator van het Rijnland ziekenhuis. ActiVite had er alles aan gedaan om er een mooie avond van te maken en dat is ook zeker gelukt. Het symposium werd ingeleid door chirurg Anneke Zeillemaker en orthopedisch chirurg Cornelis Visser met wie dr. de Leeuw de afgelopen tijd nauw heeft samengewerkt om de opleidingen in het Rijnland ziekenhuis wat meer op de kaart te zetten. Voor de coassistenten is dat zeker gelukt gelet op de vele enthousiaste reacties van de coassistenten zelf. Het Rijnland ziekenhuis is voor de coassistenten en zeer goede leerschool, omdat de coassistent in korte tijd veel basis zaken van het vak geneeskunde kan leren met name door het groot aantal patiënten, dat dagelijks langskomt.

Jan van Lith, gynaecoloog en voorzitter Uitvoerend Orgaan Klinische Fase was de eerste spreker en ging in op capable, caring en curious binnen het Leidse curriculum, nadat hij uitgebreid had stil gestaan bij de vele verdiensten, die Flip met name voor de coassistenten van het Rijnland ziekenhuis heeft gehad. Met name zijn passie en gedrevenheid werd geroemd. Dat dit niet altijd zonder 'troubles' met het management gepaard ging is niet te voorkomen. Uiteindelijk gaat het om het resultaat.

Hedwig Darley, directeur van Directoraat Opleiding & Onderwijs van het LUMC, ging in op de innovatie in het onderwijs en vergeleek dr de Leeuw met de Co Greep van Maastricht. Zij verloochende hiermee haar Maastrichtse afkomst niet. Binnen de coassistenten evaluaties komen de feedback en de farmacotherapie er bekaaid af. Vervolgens ging ze in op de webste onderwijsrijnland.nl.welke voor veel vernieuwing kan zorgen. Ook onderstreepte ze nog eens het belang van E-learning. Kortom genoeg ideëen om werkelijkheid te laten worden.

Dr Thiadens ging op filosofische wijze in op het wel of niet pluis gevoel van de jonge dokter, iets wat men door veel ervaring zich eigen kan maken. Coassistenten moeten al eerder in hun coschappen bepaalde zaken leren uit de huisartsengeneeskunde en niet pas tijdens het coschap huisartsgeneeskunde. Hij refereerde hierbij aan de NHG-standaarden van de huisartsen.

Flip_de_Leeuw_2Ida Spelt ging in op de loopbaan van de dokter aan de hand van de verschillende fase in de artsen loopbaan, waarbij de veranderde zorgvraag en het nieuwe opleiden vlgs het Canmeds model een belangrijke rol spelen. Het doen van diensten en alle administratieve romslom geeft de dokter het minst energie, terwijl de patiëntenzorg juist het hoogst scoort.

Daniëlle Eindhoven besprak de activiteiten, welke er georganiseerd worden door de Leidse co-raad. Het speeddaten, waaraan ook door dokters uit het Rijnland ziekenhuis werd meegedaan was de meest recent succesvolle bijeenkomst . Daarna ging zij in op de werkdruk en werkplezier bij de coassistenten van het LUMC. Opvallend daarbij is dat er nu al 10 % burn- out is en bij arts-assistenten zelfs meer dan 20%. Een zorgelijke ontwikkeling, waar wel wat aangedaan moet worden. Zij gaf een aantal tips om dit te voorkomen zoals coaching. Wees bevlogen in uw werk. Dat is ook goed voor de coassistenten. Hiermee refererend aan het inspirerend enthousiasme van dr de Leeuw.

Tim Grob gaf uit eigen ervaring aan hoe belangrijk de introductie ochtend, de onderwijscoördinatoren en beoordeling door de gehele staf zijn. De factor tijd lijkt toch het belangrijkste struikelblok om verbeteringen en aan passingen te realiseren. Een meer individuele en persoonlijke benadering en niet voor alles een 7 krijgen met een cirkeltje erom heen oftewel "de worst", zoals de beoordeling in de wandelgangen genoemd wordt. Maartje Van den Broek hield een overtuigend betoog gehouden over de waarde in het investeren in het competentie gericht opleiden van medische specialisten en het gevaar op de hierbij jkomende belasting voor de jonge artsen in opleiding. Verder heeft zij de actuele discussie of de medisch specialisten in opleiding zelf moeten meebetalen aan de opleiding aangewakkerd met als slot de vraag of dit alles niet ten koste gaat van de kwaliteit van de medische opleidingen in Nederland.

Eize Wielinga, de TV-dokter gaf een leerzaam college over de interactie tussen arts en patiënt en de moderne manier van communiceren. Patiënten willen tegenwoordig niet meer alleen een arts die alles weet maar ook een arts die naar ze luistert met een directe lijn als concrete communicatie mogelijkheid. Zelf geeft hij in zijn praktijk een e-mailadres aan zijn patiënt. Zijn patiënten krijgen hiermee meer het gevoel dat zij de nodige aandacht krijgen wanneer dat gewenst is. In zijn ervaring hoeft het beantwoorden van deze e-mails niet tijdrovend te zijn. Joost Haan, neuroloog, richtte vooral op de vraag wat de coassistent ons oplevert. Hij richtte zich hiermee vooral op de wetenschappelijk aspecten die de coassistent met zich meebrengt. Zo vertelde hij over zijn eigen afdeling Neurologie waar elke week een artikel en een specifieke ziektebeeld in diepte wordt besproken. Hiermee blijkt dat coassistenten vaak waardevolle vragen stellen waarbij moeilijk antwoord te geven is of waarop de antwoord nog niet bestaat. Op deze manier dagen zij de veteranen in het vak uit hun eigen kennis te verversen en scherp te blijven ook wat betreft onderwerpen die zij voor lief aannemen.

Al met al een boeiende symposium met gevarieerde maar onderwijs gepassioneerde sprekers, die allemaal dr de Leeuw een warm hart toe droegen en met hun bijdrage aan het symposium hun waardering uitten voor zijn inzet voor het onderwijs. De algehele conclusie aan het eind van de dag was dat de medisch onderwijs en in het bijzonder de coassistenten, die weliswaar nog in opleiding zijn, een waardevolle aanvulling zijn voor de ziekenhuizen en de artsen en daarom het van belang is in onderwijs te blijven investeren en hun belangen te blijven beschermen. Dit afscheidssymposium voor dr de Leeuw was een mooi afscheid, waarbij het thema niet beter bij hem had gepast.

Aan het eind was er nog een grote verrassing. Warnard de Bruin, KNO-arts en de opvolger van dr de leeuw, nam het woord en vertelde dat de coassistentencommissie besloten heeft de onderwijsprijs in het vervolg naar hem te zullen vernoemen. Een mooier cadeau had hij zich niet beter kunnen wensen. Maaike Goudriaan, beeldhouwster heeft de opdracht gekregen een beeldje te ontwerpen, dat een transparante Leeuw moet voorstellen met een groot hart. Een walking diner met zigeunermuziek sloot de avond af. Inmiddels is ook bekend geworden dat tijdens de uitreiking van de onderwijsprijzen van het LUMC op dinsdag 11 juni 2013 de gynaecologie van het Rijnland ziekenhuis de prijs heeft gekregen voor het beste co-schap. Een fantastische prestatie, die een bevestiging is van het feit dat er de afgelopen jaren veel verbeterd is rond de co-schappen in het Rijnland ziekenhuis. Het is nog niet eerder gebeurd, dat een co-schap van het Rijnland ziekenhuis de prijs heeft gewonnen. Kortom een waardig afscheid van een mooie periode.

Flip_de_Leeuw_3

Flip_de_Leeuw_4