Reacties op Arts heeft eenzaam beroep

Als onderwijscoördinator weet ik dat de begeleiding van coassistenten
tekortschiet. Dit artikel in Medisch Contact en alle reacties bevestigen dat.
Daarom willen wij hieraan iets doen, waarbij met name voor oudere dokters
met veel ervaring en kennis een belangrijke plaats is weggelegd.
Hun luisterend oor is heel belangrijk.

Flip de Leeuw
gynaecoloog en voormalig onderwijscoördinator, Leiderdorp

(Medisch contact - jaargang 68 - 5 december 2013; pagina:2607)

Lees het artikel >