Uitnodiging Onderwijsprijs 14 april 2014

De onderwijsprijs viert het eerste Lustrum.

Het Rijnland Ziekenhuis was één van de eerste ziekenhuizen in de Leidse regio
waar een coassistentenlunch werd georganiseerd, om een extra onderwijs en
samenkomst moment te scheppen, alweer zes jaar geleden.

In eerste instantie vonden de lunches om de zes weken plaats, maar gezien
de vele enthousiaste reacties werd de frequentie van de lunch al snel opgehoogd
naar één keer in de twee weken, in 2010.

De presentaties die tijdens de lunch worden gegeven, werden vroeger
voornamelijk verzorgd door specialisten, maar nu worden er ook ander
afdelingen met belangrijke informatie voor coassistenten voor de presentaties
benaderd, om zodoende de professionaliteit en kennis van de coassistenten
te verhogen. Het ziekenhuis en het opleidingscentrum hechten veel waarde
aan deze lunches, gezien de waardering en opkomst van de coassistenten
in ons ziekenhuis. De coassistenten beoordelen de presentie op de inhoud
en presentatie en geven een cijfer.

De toenmalige onderwijscoördinator en ook initiator van de lunches vond het
een aardig idee om de spreker met de hoogste score een prijs toe te kennen.
In eerste instantie was de prijs een bronzen beeldje dat de spreker kon behouden.
Met ingang van 2014 zal er een wisseltrofee ter beschikking worden gesteld.
De wisseltrofee is een bronzen leeuwbeeldje dat is ontworden en vervaardigd
door Maaike Goudriaan. De afbeelding van de onderwijsprijs verwijst naar de
naam van de vorige onderwijscoördinator oprichter en organisator van de lunches.

De onderwijsprijs wordt door de huidige onderwijscoördinator uitgereikt tijdens
een de bijeenkomst waarvoor alle coassistenten, keuze co’s, semi-artsen,
ANIOS, AIOS en hun opleiders zijn uitgenodigd.

Naast de onderwijsprijs zal deze keer ook de prijs voor het beste coschap van 2012
worden uitgereikt, die in 2013 is toegekend aan de vakgroep gynaecologie.
De coassistenten nomineren elk jaar een aantal coschappen en hieruit wordt
‘het beste coschap’ geselecteerd. Voor het jaar 2012 is deze prijs toegekend
aan de vakgroep gynaecologie van het Rijnland Ziekenhuis. Een hele en grote eer,
omdat hiermee bevestigd wordt dat dit coschap tot één van de beste coschappen in
de Leidse regio behoord.

Programma

  • 17.00 uur Opening feestelijke bijeenkomst
  • 17.30 uur Uitreiking onderwijsprijs door de Leidse coraad en dr. W.C.M. de Bruin, affiliatie coördinator.
  • 18.00 uur Uitreiking beste coschap van 2012 door de Leidse coraad

Locatie: Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Vide, boven het restaurant Santé
Tijd: Vanaf 17.00 uur

Voor een hapje en een drankje is gezorgd.