Wetenschapsprijs 2015

Kanar Mesri, anios interne geneeskunde in het Alrijne ziekenhuis en Jelle de Gelder, promovendus LUMC hebben met hun gemeenschappelijke voordracht APOP studie: de Acuut Presenterende Oudere Patiënt de Wetenschapsprijs 2015 gewonnen.

Het onderzoek probeert antwoord te vinden op de vraag 'Wie is de kwetsbare patiënt?' en zo een hoogrisico te identificeren, zodat deze patiënt op de EHBO ook voorrang en op tijd aandacht krijgt. Vermeldenswaard is ook dat deze patiënten gemiddeld 3-4 uur op de EHBO verblijven. Er is hier dus zeker nog een inhaalslag te maken en de zorg rondom deze kwetsbare patiënt nog beter te organiseren. Deze studie geeft in ieder geval en eerste aanzet daartoe.

De prijs een check van 500 euro beschikbaar gesteld door het researchfonds, werd uitgereikt door Sander Anten, opleider Interne geneeskunde.

wetenschapsprijs2015