E-learning platform

Als student in de afrondende fase van de studie met een passie voor de gynaecologie,
wil ik zo voorbereid mogelijk aan mijn medische carrière kunnen beginnen.
Helaas kunnen workshops en masterclasses door de Covid-19 crisis geen doorgang
vinden en zijn we op onszelf aangewezen.

Online- onderwijsmogelijkheden zijn daarom cruciaal in deze periode.
Het valt mij op dat er tot op heden weinig tot geen gebundelde informatiekanalen
beschikbaar zijn waarmee de jonge arts-assistent zijn/haar eigen kennis van de
gynaecologie en obstetrie online kan bijschaven en onderhouden.

Om deze reden is het van enorme toegevoegde waarde om hier verandering in te
brengen en de nieuwe generatie artsen laagdrempelig toegang te kunnen verlenen
tot onlineonderwijs! Samen met de dr. de Leeuw, voormalig gynaecoloog en
onderwijsco√∂rdinator willen we daarom een platform voor onlineonderwijs in de
gynaecologie en verloskunde opzetten als voorbereiding op co-c.q. assistentschap
in de gynaecologie en verloskunde.

De bedoeling is om dit te doen aan de hand van praktische onderwerpen,
waar je veel mee te maken krijgt tijdens je stage.