Over ons

De co-assistentencommissie oftewel in de wandelgangen ook vaak de onderwijscommissie genoemd is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs aan co-assistenten in de gezondheidsinstelling, zulks in overeenstemming met het in de onderwijs- en examenregeling van de betreffende universiteit vastgestelde onderwijsprogramma.

Daarnaast dient zij erop toe te zien dat er voldoende faciliteiten voor de co-assistenten door het ziekenhuis beschikbaar worden gesteld.

Tenslotte is de commissie ook verantwoordelijk voor het medisch handelen van de student in het kader van de patiëntenzorg.·De commissie bestaat uit alle opleiders van de vakgroepen, waar co-assistenten of semi-artsen actief zijn. Vier keer per jaar is er een overleg met de verschillende co-assistenten opleiders en aan het eind van het jaar is er een gezamenlijk diner ter afsluiting van het jaar.